Wprowadzenie

Wprowadzenie – Jak oraz czym wysyłać emaile

Jak wysłać email

Mail obsługuje różne metody wysyłania emaili. Wymagane są wobec tego dwa kroki aby wysłać email.

 • Krok 1

  Utworzenie nowej instancji specyficznej dla danego mailera klasy Mail przy użyciu metody factory().

 • Krok 2

  Wysłanie emaila używając send().

Interfejsy programów pocztowych

Mail obsługuje trzy metody:

 • mail

  Wysyła email przy użyciu wbudowanej w PHP funkcji mail().

 • sendmail

  Wysyła email przy użyciu programu sendmail.

 • smtp

  Wysyła email bezpośrednio, łącząc się do serwera smtp.

Mail (Previous) tworzy instancję mailera (Next)
Last updated: Fri, 27 Nov 2015 — Download Documentation
Do you think that something on this page is wrong? Please file a bug report or add a note.
View this page in:

User Notes:

Note by: jace
See http://email.about.com/od/emailprogrammingtips/qt/et073006.htm

for a useful example of sending mail with SMTP authentication.