Mail_IMAP

Mail_IMAP udostępnia uproszczony interfejs służacy pracy z rozszerzeniem c-client (IMAP). Jest obiektowym wrapperem dla często wykorzystywanych funkcji c-client. Umożliwia przetwarzanie struktury i nagłówka, jak i również pobieranie ciała wiadomości.

Table of Contents
  • Wprowadzenie — Mail_IMAP udostępnia uproszczony interfejs do pracy z roszerzeniem c-client (IMAP).
extract the parts of a list of email addresses (Previous) Mail_IMAP udostępnia uproszczony interfejs do pracy z roszerzeniem c-client (IMAP). (Next)
Last updated: Thu, 26 Nov 2015 — Download Documentation
Do you think that something on this page is wrong? Please file a bug report or add a note.
View this page in:

User Notes:

There are no user contributed notes for this page.