DB

DB – Klasa główna

Description

DB jest prostą klasą zawierającą statyczne metody, służące do tworzenia obiektów DB.

Sequences and auto-incrementing (Previous) Nawiązanie połączenia z bazą danych (Next)
Last updated: Tue, 06 Oct 2015 — Download Documentation
Do you think that something on this page is wrong? Please file a bug report or add a note.
View this page in:

User Notes:

There are no user contributed notes for this page.