DB::connect()

DB::connect() – Nawiązanie połączenia z bazą danych

Synopsis

object connect ( mixed $dsn , array $options = array() )

Description

Tworzy nowy obiekt połączenia DB i łączy ze wskazaną bazą danych

Parameter

string lub array $dsn

Nazwa źródła danych. Format łańcucha tekstowego jest opisany w sekcji DSN, natomiast format tablicowy opisy jest w sekcji "Wstęp - nawiązanie połączenia".

array $options

Opcjonalny parametr może zawierać dodatkowe ustawienia konfiguracyjne dla tego pakietu. Zobacz setOption() aby dowiedzieć się więcej na temat dostępnych ustawień.

Return value

object - nowy obiekt DB lub obiekt DB_Error przy niepowodzeniu

Throws

Possible PEAR_Error values
Kod błędu Wiadomość błędu Powód Rozwiązanie
DB_ERROR_NOT_FOUND not found Klasa specyficzna dla danej bazy danych nie została znaleziona. Sprawdź $dsn i upewnij się iż posiadasz kompletną instalację DB-package, oraz że baza danych jest obsługiwana przez DB.

Note

This function should be called statically.

Klasa główna (Previous) Określa czy zmienna jest obiektem DB_Error (Next)
Last updated: Tue, 24 Nov 2015 — Download Documentation
Do you think that something on this page is wrong? Please file a bug report or add a note.
View this page in:

User Notes:

There are no user contributed notes for this page.