DB_result::numRows()

DB_result::numRows() – Pobiera ilość wierszy w zestawie wynikowym

Synopsis

integer numRows ( )

Description

Pobiera ilość wierszy w zestawie wynikowym.

Dla ibase, ifx oraz oci8, metoda ta działa tylko gdy opcja DB_PORTABILITY_NUMROWS jest włączona. Dodatkowo, dla ibase oraz ifx, PEAR DB musi być w wersji 1.7.0 lub wyższej.

Nie działa dla Microsoft Access.

Return value

integer - ilość wierszy lub obiekt DB_Error w przypadku błędu

Throws

Possible PEAR_Error values
Kod błędu Komunikat błędu Powód Rozwiązanie
DB_ERROR_NOT_CAPABLE DB backend not capable Sterownik nie obsłguje tej funkcjonalności. Włącz opcję DB_PORTABILITY_NUMROWS lub zmień używany system bazy danych.

Note

This function can not be called statically.

Example

Użycie numRows()

<?php
// Once you have a valid DB object named $db...
$res =& $db->query('SELECT * FROM phptest');
echo 
$res->numRows();
?>
Pobiera ilość kolumn w zestawie wynikowym (Previous) Obiekt błędu DB (Next)
Last updated: Wed, 25 Nov 2015 — Download Documentation
Do you think that something on this page is wrong? Please file a bug report or add a note.
View this page in:

User Notes:

There are no user contributed notes for this page.