DB_result::nextResult()

DB_result::nextResult() – Pobiera zestaw wynikowy z wielu zapytań

Synopsis

boolean nextResult ( )

Description

Niektóre biblioteki baz danych wspierają wykonanie więcej niż jednego zapytania w tym samym czasie. Dzięki nextResult() możesz wydobyć wyniki tych zapytań.

Te funkcja nie ma nic wspólnego z executeMultiple().

Return value

boolean - TRUE jeżeli DB_result zawiera następny zestaw wyników, FALSE jeżeli nie ma więcej zestawów wynikowych do pobrania

Note

This function can not be called statically.

Zwolnienie zestawu wyników (Previous) Pobiera ilość kolumn w zestawie wynikowym (Next)
Last updated: Wed, 25 Nov 2015 — Download Documentation
Do you think that something on this page is wrong? Please file a bug report or add a note.
View this page in:

User Notes:

There are no user contributed notes for this page.