DB_Error

DB_Error – Obiekt błędu DB

Description

W przypadku niepowodzenia, większość funkcji DB zwraca obiekt DB_Error, który zawiera informacje o błędzie. DB_Error oferuje te same funkcje co PEAR_Error.

Wiadomości błędów zwracane przez DB_Error::getMessage() są stałe dla każdego DBMS.

Kod błędu zwracany przez DB_Error::getCode() jest taki sam dla różnych baz danych. Kod ten oparty jest na stałych DB_ERROR_* zdefiniowanych w DB.php.

DB_Error::getDebugInfo() oraz DB_Error::getUserInfo() zwracają całkowicie natywne raporty błędów DBMS.

Wyłapywanie błędów i określanie co się stało

<?php
require_once 'DB.php';

$db =& DB::connect('pgsql://wronguser:badpw@localhost/thedb');
if (
PEAR::isError($db)) {
    
/*
     * This is not what you would really want to do in
     * your program.  It merely demonstrates what kinds
     * of data you can get back from error objects.
     */
    
echo 'Standard Message: ' $db->getMessage() . "\n";
    echo 
'Standard Code: ' $db->getCode() . "\n";
    echo 
'DBMS/User Message: ' $db->getUserInfo() . "\n";
    echo 
'DBMS/Debug Message: ' $db->getDebugInfo() . "\n";
    exit;
}
?>
Pobiera ilość wierszy w zestawie wynikowym (Previous) DB_DataObject (Next)
Last updated: Fri, 09 Oct 2015 — Download Documentation
Do you think that something on this page is wrong? Please file a bug report or add a note.
View this page in:

User Notes:

There are no user contributed notes for this page.