About the manual

Przedmowa

PEAR Repozytorium rozszerzeń i aplikacji PHP (PHP Extension and Application Repository).

O tym podręczniku

Ten podręcznik jest napisany w XML, z użyciem DocBook XML DTD i DSSSL (Język Stylu Dokumentu oraz Specyfikacji Semantyki, ang. Document Style and Semantics Specification Language) do formatowania. Narzędzia użyte do formatowania wersji HTML to Jade, napisane przez Jamesa Clarka i Modularnych Arkuszy Stylów DocBook (The Modular DocBook StyleSheets) napisane przez Normana Walsh.

Podstawowa struktura oparta jest na bardzo dobrze wykonanej pracy przez grupę dokumentalistów PHP. Przeczytaj dokument O podręczniku PHP aby poznać więcej szczegółów.

Struktura podręcznika

Ten przewodnik wyjaśnia ogólną strukturę, układ i konwencje użyte w podręczniku PEAR. Podręcznik ten jest podzielony na sześć głównych rozdziałów:

 • O PEAR

  Ta sekcja zawiera łagodne wprowadzenie w świat PEAR i to, co ma do zaoferowania. Zawarte są ogólne informacje na temat instalowania i używania PEAR, pytania o wsparcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące PEAR.

 • Podręcznik Developerów

  Ogólne informacje na temat rozwijania i wydawania pakietów PEAR.

 • Podstawowe komponenty

  Ta sekcja zawiera dokumentację na temat podstawowych klas PEAR. Te podstawowe koponenty są podstawą każdej klasy w PEAR, a zrozumienie tych podstaw ułatwi użycie biblioteki PEAR. Omówione tematy to między innymi baza PEAR, administracja PEAR, obsługa błędów za pomocą obiektu PEAR_Error oraz komendy systemowe. Te klasy są zazwyczaj dostarczane wraz ze źródłami PHP.

 • Pakiety

  Dostępnych jest wiele pakietów PEAR a ich liczba wzrasta z dnia na dzień. Praktycznie każdy pakiet jest udokumentowany, ale mało który jest domyślnie instalowany. Informacje na temat instalowania klas PEAR w Twoim systemie znajdziesz w rozdziale Instalacja.

  Każda udokumentowana klasa zawiera podstawową dokumentację na temat publicznie dostępnych funkcji. Mogą być także dodatkowe informacje takie jak wstęp, lista dostępnych stałych, czy przykłady użycia danego pakietu. Dodatkowe informacje mogą także się znajdować wewnątrz źródeł danego pakietu.

  Opis każdej funkcji może zawierać niektóre lub wszystkie z poniższych elementów:

  • Synopsis

   Pokazuje strukturę oraz prototyp funkcji.

  • Opis

   Pokazuje opis danej funkcji (do czego służy).

  • Parametry

   Opis każdego z parametrów funkcji wraz z typem i nazwą. Wyświetlone są zarówno wymagane jak i opcjonalne parametry.

  • Zwraca

   Opis zwracanej wartości, jeśli wykonanie funkcji zakończy się pomyślnie.

  • Wyjątki

   Opis zwróconego obiektu PEAR_Error jeśli wykonanie funkcji nie powiodło się.

  • Uwagi

   Dodatkowe informacje dotyczące danej funkcji. Przykładowa uwaga może dotyczyć tego, czy funkcja może być wywołana statycznie.

  • Zobacz

   Odnośniki do pokrewnych funkcji lub pozycji podręcznika.

  • Przykład

   Przykład użycia funkcji lub klasy.

 • Dołączanie do PEAR

  Zawiera informacje dotyczące tworzenia własnych pakietów PEAR.

Autorzy i Współpracownicy

Lista osób pomagających w opiece nad tą dokumentacją. Jeśli chciałbyś się skontaktować z którymkolwiek z nich, napisz na adres pear-doc@lists.php.net.

 • Edited By

  Lorenzo Alberton

 • Edited By

  Gregory Beaver

 • Edited By

  David Coallier

 • Edited By

  Daniel Convissor

 • Edited By

  David Costa

 • Edited By

  Thomas V.V. Cox

 • Edited By

  Michael Gauthier

 • Edited By

  Christophe Gesché

 • Edited By

  Ken Guest

 • Edited By

  Martin Jansen

 • Edited By

  Alan Knowles

 • Edited By

  Clay Loveless

 • Edited By

  Alexander Merz

 • Edited By

  Stefan Neufeind

 • Edited By

  Jon Parise

 • Edited By

  Tobias Schlitt

 • Edited By

  Stephan Schmidt

 • Edited By

  Mika Tuupola

 • Edited By

  Michael Wallner

 • Edited By

  Christian Weiske

 • Edited By

  Mark Wiesemann

(W kolejności alfabetycznej.)

PEAR Manual (Previous) Copyright (Next)
Last updated: Sun, 29 Nov 2015 — Download Documentation
Do you think that something on this page is wrong? Please file a bug report or add a note.
View this page in:

User Notes:

There are no user contributed notes for this page.