PEAR_Autoload

Table of Contents

Klasa ta służy do oddzielania kodu wybranych metod w oddzielne klasy. Przydatne gdy masz klasę z rzadko używanymi metodami zawierającą dużo kodu i chcesz zapobiec parsowaniu jej za każdym razem.

Drzewo klasy PEAR_Autoloader

  • PEAR

    • PEAR_Autoloader

Klasy instalatora PEAR (Previous) Add an aggregate object to object. (Next)
Last updated: Sat, 03 Oct 2015 — Download Documentation
Do you think that something on this page is wrong? Please file a bug report or add a note.
View this page in:

User Notes:

There are no user contributed notes for this page.