PEAR::raiseError()

PEAR::raiseError() – Tworzy nowy obiekt PEAR_Error i ewentualnie określa sposoby obsługi błędów

Synopsis

require_once 'PEAR.php';

PEAR_Error PEAR::raiseError ( mixed $message , int $code , int $mode , int|array $options , mixed $userinfo , string $error_class , boolean $skipmsg )

Description

raiseError()

Parameter

string $message

Komunikat błędu lub obiekt PEAR_Error. Domyślny komunikat to nieznany błąd (unknown error).

integer $code

Kod błędu. Zaleca się użycie kodu błędu nawet dla najprostszych przypadków w celu uproszczenia obsługi błędów.

integer $mode

Rodzaj błędu. Może być to PEAR_ERROR_RETURN, PEAR_ERROR_PRINT, PEAR_ERROR_TRIGGER, PEAR_ERROR_DIE, PEAR_ERROR_CALLBACK, lub PEAR_ERROR_EXCEPTION. Zobacz setErrorHandling() dla szczegółowych informacji i przykładów użycia tych zmiennych.

mixed $options

Opcje błędu. To zależy od wartości $mode i jest udokumentowane w setErrorHandling().

mixed $userinfo

Opcjonalne informacje użytkownika. Może być użyte do przechowywania specyficznych dla błędu informacji i ma nieokreślony format.

string $error_class

Nazwa klasy błędu do użycia jako obiekt błędu. Domyślna klasa błędu to PEAR_Error. Parametr wykorzystywany do określenia innej klasy do wykorzystania, np. własnej klasy rozszerzającej PEAR_Error

boolean $skipmsg

Jeśli własna klasa nie przyjmuje komunikatu o błedzie, użyj tego parametru. Nie używaj go bez parametru $error_class - to po prostu nie zadziała.

Return value

Zwracany jest obiekt PEAR_Error, chyba że PEAR_ERROR_DIE zakończy wykonywanie kodu lub PEAR_ERROR_EXCEPTION nie jest obsługiwane.

sprawdza istnienie obiektu PEAR_Error (Previous) ustala obsługę błędów wygenerowanych przez pakiety PEAR (Next)
Last updated: Fri, 27 Nov 2015 — Download Documentation
Do you think that something on this page is wrong? Please file a bug report or add a note.
View this page in:

User Notes:

There are no user contributed notes for this page.