PEAR

Table of Contents

Klasa PEAR zawiera funkcje obsługi błędów oraz zestawy zachowań w przypadku błędu. Daje również programistom dodatkowe funkcje, dzięki którym ich życie jest prostsze.

Podstawowe klasy PEAR (Previous) Jak posługiwać się podstawową klasę PEAR (destruktory, obsługa błędów) (Next)
Last updated: Thu, 03 Sep 2015 — Download Documentation
Do you think that something on this page is wrong? Please file a bug report or add a note.
View this page in:

User Notes:

There are no user contributed notes for this page.