PEAR::loadExtension()

PEAR::loadExtension() – Niezależne od systemu operacyjnego ładowanie rozszerzeń PHP

Synopsis

require_once 'PEAR.php';

boolean PEAR::loadExtension ( string $ext )

Description

Ładuje rozszerzenie po nazwie

Parameter

string $ext

Wrażliwa na wielkość liter nazwa rozszerzenia PHP bez rozszerzenia pliku i przedrostka php_.

Return value

boolean - zwraca TRUE, jeżeli rozszerzenie może zostać załadowane

Note

This function can be called statically.

Example

Załadowanie rozszerzenia domxml

<?php
if(!PEAR::loadExtension("domxml")) {
 echo 
'Nie mo&zdot;na za&lstrok;adowa&cacute; rozszerzenia DomXML!';
 exit();
}
?>
usuwa ostatni kod błędu przy tymczasowej obsłudze błędów (Previous) PEAR_Exception - PHP 5 and versions above (Next)
Last updated: Tue, 24 Nov 2015 — Download Documentation
Do you think that something on this page is wrong? Please file a bug report or add a note.
View this page in:

User Notes:

There are no user contributed notes for this page.