PEAR::isError()

PEAR::isError() – sprawdza istnienie obiektu PEAR_Error

Synopsis

require_once 'PEAR.php';

boolean PEAR::isError ( mixed $data , mixed $msgcode )

Description

isError() sprawdza czy zmienna jest obiektem PEAR_Error oraz - opcjonalnie - czy zawiera określoną wiadomość lub kod błędu.

Parameter

mixed $data

zmienna do sprawdzenia

mixed $msgcode

wiadomość lub kod błędu do sprawdzenia

Return value

mixed - zwraca TRUE, jeżeli zmienna jest obiektem PEAR_Error oraz, jeżeli podano, zawiera $msgcode

ustala funkcję zamykającą dla statycznych klas (package developer related) (Previous) Tworzy nowy obiekt PEAR_Error i ewentualnie określa sposoby obsługi błędów (Next)
Last updated: Tue, 24 Nov 2015 — Download Documentation
Do you think that something on this page is wrong? Please file a bug report or add a note.
View this page in:

User Notes:

There are no user contributed notes for this page.