PEAR::expectError()

PEAR::expectError() – dodaje kod błedu do tymczasowej obsługi błędów

Synopsis

require_once 'PEAR.php';

integer PEAR::expectError ( mixed $errorCode = '*' )

Description

Metoda ta używana jest do określenia których błędów się spodziewasz. Oczekiwane błędy są zawsze zwracane z trybem błędu PEAR_ERROR_RETURN. Oczekiwane kody błedu są przechowywane na stosie, i metoda ta odkłada na nim nowy element. Lista oczekiwanych błędów odnosi efekt dopóki nie zdejmiesz elementów ze stosu przy użyciu metody popExpect().

Parameter

  • mixed $errorCode - oczekiwany kod błędu PEAR_Error lub tablica kodów błędu. Jeżeli ustawione na '*' to oczekiwany jest jakikolwiek błąd.

Return value

integer - rozmiar stosu kodów błędów.

Note

This function can not be called statically.

ustala obsługę błędów wygenerowanych przez pakiety PEAR (Previous) usuwa ostatni kod błędu przy tymczasowej obsłudze błędów (Next)
Last updated: Wed, 25 Nov 2015 — Download Documentation
Do you think that something on this page is wrong? Please file a bug report or add a note.
View this page in:

User Notes:

There are no user contributed notes for this page.