PEAR_ErrorStack

Table of Contents

PEAR_ErrorStack jest eksperymentalną implementacją obsługi błędów, która została zaprojektowana w celu zastąpienia PEAR_Error jak tylko zostanie ustabilizowana. PEAR_ErrorStack jest w kompatybilna wstecz z PEAR_Error oraz kompatybilna wprzód z klasą wyjątków PHP 5 PEAR_Exception. Większość możliwości tej klasy można przeczytać we Wstępie.

Użycie:

1   // globalny stos błędów
2   $global_stack = &PEAR_ErrorStack::
singleton
('MyPackage');
3   // lokalny stos błędów
4   $local_stack = new
PEAR_ErrorStack
('MyPackage');
stworzenie reprezentacji w postaci łańcucha tekstowego (Previous) Using PEAR_ErrorStack to do both simple and advanced error handling (Next)
Last updated: Tue, 06 Oct 2015 — Download Documentation
Do you think that something on this page is wrong? Please file a bug report or add a note.
View this page in:

User Notes:

There are no user contributed notes for this page.