Introductie

Introductie – Introductie van PEAR_Info

Introductie van PEAR_Info

PEAR_Info haalt op en geeft de huidige status van je PEAR installatie weer. Het PEAR_Info pakket heeft een A-Z index voor gemakkelijk zoeken, maar ook ankers in de vorm van pkg_Package_Name (b.v. url.tld/pearinfo.php#pkg_PEAR_Info) PEAR_Info heeft ook een volledige 'PEAR Credits' pagina, met informatie over de auteurs van het pakket dat je momenteel hebt geinstalleert. PEAR_Info zal ook nieuwere versies weergeven van pakketten die er zijn voor PEAR om je te helpen up to date te blijven.

Gebruiken van PEAR_Info

<?php
    
require_once 'PEAR/Info.php';

    
/* 
    If you need to set a http_proxy value at run-time you can use the 
    following, this must be called BEFORE instantiating the PEAR_Info object
    */

    
PEAR_Info::setProxy('your.proxy.here');

    
/* 
    Optional pear_dir variable, allows you to choose where your PEAR 
    install is, in case its not found 
    */

    
$pear_dir "/path/to/your/pear/files";

    
/*
    Instantiate PEAR_Info object
    */

    
$info = new PEAR_Info($php_dir);

    
/*
    Show PEAR_Info output
    */

    
$info->show();
?>
PEAR_Info (Previous) Constructor (Next)
Last updated: Sun, 19 Dec 2010 — Download Documentation
Do you think that something on this page is wrong? Please file a bug report or add a note.
View this page in:

User Notes:

There are no user contributed notes for this page.