PEAR::registerShutdownFunc()

PEAR::registerShutdownFunc() – stel een shutdown functie in voor statisch classes (package developer related)

Synopsis

require_once 'PEAR.php';

void PEAR::registerShutdownFunc ( array $func , array $var = array() )

Description

De aan gegeven functie wordt opgeroepen, voordat de PHP interpreter klaar is.

Parameter

  • array $func - de naam van de class en/of de functie naar ccore.

  • array $var - mogelijke nodige functie parameters. De parameters worden naar de functie gestuurd met dezelfde volgorde als aangegeven in de array.

Example

Gebruik van registerShutdownFunc()

<?php

require_once 'PEAR.php';

class 
myClass {

function 
myClass() 
{
 
PEAR::registerShutdownFunc(array('myClass''shutdown'), 
                            array(
'param1''param2'));
}

function 
shutdown$param1$param2)
{
 
// do something before we will die
}

}

?>
handeld met statische properties (package developer related) (Previous) kijkt of er een PEAR_Error object is (Next)
Last updated: Sun, 19 Dec 2010 — Download Documentation
Do you think that something on this page is wrong? Please file a bug report or add a note.
View this page in:

User Notes:

There are no user contributed notes for this page.