PEAR::expectError()

PEAR::expectError() – Voeg een error code toe voor niet-uitzetbare tijdelijke error handling

Synopsis

require_once 'PEAR.php';

integer PEAR::expectError ( mixed $errorCode = '*' )

Description

Deze methode wordt gebruikt on te vertellen welke error je verwacht. Verwachte error worden altijd terug gegeven met de error mode PEAR_ERROR_RETURN. Verwachte error codes worden opgeslagen in een stack, en deze methode maakt er een nieuw element bij. De lijst van verwachte errors zijn geldig todat ze uit de stack worden ge popt me de popExpect() methode.

Parameter

  • mixed $errorCode - de verwachte PEAR_Error error code of een array van error codes. Als dit een '*' is wordt elke error verwacht.

Return value

integer - De grootte van de error code stack.

Note

This function can not be called statically.

sets handling of errors generated through PEAR packages (Previous) verwijderd de laatste error code voor een niet-uitschakelbare tijdelijke error handling (Next)
Last updated: Sun, 19 Dec 2010 — Download Documentation
Do you think that something on this page is wrong? Please file a bug report or add a note.
View this page in:

User Notes:

There are no user contributed notes for this page.