Bekezdés és sorhossz

Négy szóközből álló bekezdéseket használjunk, tab-ok nélkül. Ha Emacs-et használunk a kód szerkesztésére, akkor az indent-tabs-mode -ot állítsuk nil-re. Példa az Emacs konfigurálására a fentieknek megfelelően (győződjünk meg róla, hogy ez van érvényben PHP fájlok szerkesztésekor):

(defun php-mode-hook ()
 (setq tab-width 4
    c-basic-offset 4
    c-hanging-comment-ender-p nil
 	indent-tabs-mode
	(not
	 (and (string-match "/\\(PEAR\\|pear\\)/" (buffer-file-name))
	   (string-match "\.php$" (buffer-file-name))))))

A vim megfelelő beállításai:

 set expandtab
 set shiftwidth=4
 set softtabstop=4
 set tabstop=4

Ajánlott a sorokat kb. 75-85 karakter szélességben megtörni. Nincs szabály a sorok megfelelő törésére, használjuk saját ítélőképességünket. Ha kérdéseink vannak, érdeklődjünk a PEAR QA levelezőlistán.

Kódolási szabályok (Previous) Vezérlőszerkezetek (Next)
Last updated: Thu, 03 Sep 2015 — Download Documentation
Do you think that something on this page is wrong? Please file a bug report or add a note.
View this page in:

User Notes:

There are no user contributed notes for this page.