Mail_Queue::put

Mail_Queue::put() – Új üzenet elhelyezése a várakozási sorban.

Synopsis

require_once 'Mail/Queue.php';

bool Mail_Queue::put ( string $from , string $to , array $hdrs , array $body , integer $sec_to_send = 0 , bool $delete_after_send = = true , integer $id_user = MAILQUEUE_SYSTEM )

Description

Új üzenet beszúrása a kiküldendő levelek listájába.

Parameter

string $from

Feladó e-mail címe.

string $to

Címzett e-mail címe.

array $hdrs

E-mail fejlécek tömbje, a Mail_MIME::headers() függvény visszatérési értékéhez hasonlóan.

array $body

Az e-mail tartalmának (body) tömbje a Mail_MIME::get() függvényének visszatérési értékéhez hasonlóan.

mixed $sec_to_send

Opcionális - ennyi másodpercnek kell eltelnie mielőtt az üzenet kiküldésre kerül.

mixed $delete_after_send

Opcionális - törlődjön-e a levél kiküldés után?

integer $id_user

Opcionális - felhasználó azonosítója. Tetszőlegesen felhasználható, eltárolásra kerül a várólistában, és később bármikor lekérdezhető a mail body objektum getIdUser() függvényével.

Return value

visszatérési érték Sikeres lefutás esetén true.

Throws

kivételek nem dob kivételeket

Note

This function can not be called statically.

A várólistában következő levél beolvasása. (Previous) A Mail_Queue::
get() függvény által visszaadott objektum kiküldése (Next)
Last updated: Mon, 05 Oct 2015 — Download Documentation
Do you think that something on this page is wrong? Please file a bug report or add a note.
View this page in:

User Notes:

There are no user contributed notes for this page.