constructor Mail_Queue::Mail_Queue

constructor Mail_Queue::Mail_Queue() – Mail_Queue konstruktor

Synopsis

require_once 'Mail/Queue.php';

mixed constructor Mail_Queue::Mail_Queue ( array $container_options , array $mail_options )

Description

Egy új Mail_Queue objektum létrehozása e-mailek tárolására, adatbázisból történő betöltésére és kiküldésére.

Parameter

array $container_options

A konténer beállításait tartalmazó tömb. Részletekért lásd a Tutorial-t.

array $mail_options

Levélküldéssel kapcsolatos beállítások tömbje. Részletekért lásd a Tutorial-t.

<?php

require_once('Mail/Queue.php');

$kontener_opciok = array(
  
'type'        => 'db',
  
'database'    => 'adatb&aacute;zisn&eacute;v',
  
'phptype'     => 'mysql',
  
'username'    => 'felhaszn&aacute;l&oacute;n&eacute;v',
  
'password'    => 'jelsz&oacute;',
  
'mail_table'  => 'mail_queue'
);
  
// Opcion&aacute;lisan egy DSN sztring is megadhat&oacute; a fenti adatb&aacute;zis-param&eacute;terek
  // helyett. R&eacute;szletek&eacute;rt l&aacute;sd a DB::connect() elj&aacute;r&aacute;st, vagy a DB
  // &eacute;s MDB csomagok dokument&aacute;ci&oacute;j&aacute;t.
  // DB helyett MDB kont&eacute;nert is haszn&aacute;lhatunk
$levelkuldesi_opciok = array(
  
'driver'   => 'smtp',
  
'host'     => 'smtp_szerver_cime.com',
  
'port'     => 25,
  
'auth'     => false,
  
'username' => '',
  
'password' => ''
);

$mail_queue =& new Mail_Queue($kontener_opciok$levelkuldesi_opciok);

* *****************************************************************
// e-mail hozz&aacute;ad&aacute;sa a v&aacute;r&oacute;list&aacute;hoz
* *****************************************************************
$felado           'felado@szerver.com';
$felado_neve      'Felad&oacute;';
$cimzett          'cimzett@masik_szerver.com';
$cimzett_neve     'C&iacute;mzett';
$uzenet           'Teszt &uuml;zenet';

$felado_parameterek  = empty($felado_neve) ? '"' $felado_neve '" <' $felado '>' '<' $felado '>';
$cimzett_parameterek = empty($cimzett_neve) ? '"' $cimzett_neve '" <' $cimzett '>' '<' $cimzett '>';
$fejlecek = array( 'From'    => $felado_parameterek,
                   
'To'      => $cimzett_parameterek,
                   
'Subject' => 'Teszt &uuml;zenet t&aacute;rgya' );

$mime =& new Mail_mime();
$mime->setTXTBody($uzenet);
$tartalom $mime->get();
$fejlecek $mime->headers($fejlecek);

// &uuml;zenetek elhelyez&eacute;se a v&aacute;r&oacute;list&aacute;ban
$mail_queue->put$felado$cimzett$fejlecek$tartalom );

// &ouml;sszetettebb lehet&#337;s&eacute;geink is vannak, ha sz&uuml;ks&eacute;g&uuml;nk van r&aacute;
$varakozas_masodpercben 3600;
$torles_kuldes_utan false;
$felhasznalo_azonositoja 7;
$mail_queue->put$felado$cimzett$fejlecek$tartalom$varakozas_masodpercben$torles_kuldes_utan$felhasznalo_azonositoja );

// &uuml;zenetek k&uuml;ld&eacute;se a v&aacute;r&oacute;list&aacute;r&oacute;l

// mennyi e-mailt k&uuml;ldj&uuml;nk ki
$max 50;
$mail_queue =& new Mail_Queue($kontener_opciok$levelkuldesi_opciok);
$mail_queue->sendMailsInQueue($max);

?>

Return value

visszatérési értékSikeres lefutás esetén true, egyébként egy PEAR_Error osztály.

Throws

kivételek nem dob kivételeket

Note

This function can not be called statically.

Bevezetés a Mail_Queue használatába (Previous) Üzenet törlése a várakozási sorból. (Next)
Last updated: Wed, 25 Nov 2015 — Download Documentation
Do you think that something on this page is wrong? Please file a bug report or add a note.
View this page in:

User Notes:

Note by: user@example.com
If you having problems with the connection to the database, check the documentation at http://pear.php.net/manual/en/package.database.mdb2.intro-connect.php
Note by: jerome@oldstlouis.com
I'm trying to use a remote database with this. In my code, I connect with a connection string that looks like this:

$link = mysql_connect("123.123.123.123","mydatabase_user","mydatabase_password") or die('Could not connect: ' . mysql_error());
mysql_select_db('mydatabase_name') or die('Could not select database');

I can't figure out how to set this up in the config file.

$db_options['type'] = 'db';
$db_options['database'] = 'mydatabase_name';
$db_options['phptype'] = 'mysql';
$db_options['username'] = 'mydatabase_user';
$db_options['password'] = 'mydatabase_password';
$db_options['mail_table'] = 'mail_queue';

Where do I put the IP of the server with the database?