PEAR::raiseError()

PEAR::raiseError() – egy új PEAR_Error objektum létrehozása és opcionálisan hibakezelési utasítások specifikálása

Synopsis

require_once 'PEAR.php';

PEAR_Error PEAR::raiseError ( mixed $message , int $code , int $mode , int|array $options , mixed $userinfo , string $error_class , boolean $skipmsg )

Description

raiseError()

Parameter

string $message

Hibaüzenet vagy PEAR_Error objektum. Ha üresen hagyjuk ezt a paramétert, az alapértelmezett hibaüzenet unknown error.

integer $code

Hibakód. Használata még a legegyszerűbb hibákhoz is javasolt, a hibakezelés és -feldolgozás egyszerűsítése érdekében.

integer $mode

Hibakezelési mód. A következő konstansok egyike: PEAR_ERROR_RETURN, PEAR_ERROR_PRINT, PEAR_ERROR_TRIGGER, PEAR_ERROR_DIE, PEAR_ERROR_CALLBACK, vagy PEAR_ERROR_EXCEPTION. Lásd a setErrorHandling() függvényt részletes információkért és példákért ezen konstansok jelentésével kapcsolatban.

mixed $options

Hiba opciók. A paraméter a $mode értékétől függ, és a setErrorHandling() függvénynél került dokumentálásra.

mixed $userinfo

Opcionális felhasználói információ. A hibával kapcsolatos bármilyen információ tárolására használható, nincs meghatározott formátuma.

string $error_class

A hibaobjektumként használandó hibaosztály neve. Az alapértelmezett osztály a PEAR_Error. Ezt a paramétert egy másik osztály megadására használhatjuk (például egy tetszőleges, a PEAR_Error osztályból származtatott hibaosztály).

boolean $skipmsg

Olyan osztály konstruktorában használjuk ezt a paramétert, ahol nem tudunk hibaüzenetet fogadni. Soha ne használjuk az $error_class paraméter nélkül - nem fog működni.

Return value

Egy PEAR_Error objektum kerül visszaadásra, kivéve, ha a PEAR_ERROR_DIE mód megszakítja a szkript futását, vagy ha egy PEAR_ERROR_EXCEPTION nem kerül lekezelésre.

megvizsgálja, hogy az átadott paraméter PEAR_Error objektum-e (Previous) a PEAR csomagokban generált hibák kezelési módjának beállítása (Next)
Last updated: Mon, 05 Oct 2015 — Download Documentation
Do you think that something on this page is wrong? Please file a bug report or add a note.
View this page in:

User Notes:

There are no user contributed notes for this page.