PEAR::isError()

PEAR::isError() – megvizsgálja, hogy az átadott paraméter PEAR_Error objektum-e

Synopsis

require_once 'PEAR.php';

boolean PEAR::isError ( mixed $data , mixed $msgcode )

Description

Az isError() függvény megvizsgálja, hogy az átadott paraméter PEAR_Error objektum-e, és tartalmazza-e (opcionális) a megadott hibaüzenetet vagy kódot

Parameter

mixed $data

a vizsgálandó változó

mixed $msgcode

keresendő hibaüzenet, vagy hibakód

Return value

mixed - visszatérési értéke TRUE, ha a változó egy PEAR_Error objektumot, az $msgcode a hibakódot tartalmazza (amennyiben ilyen hibakód meg van adva).

shutdown függvény beállítása statikus osztályokra (package developer related) (Previous) egy új PEAR_Error objektum létrehozása és opcionálisan hibakezelési utasítások specifikálása (Next)
Last updated: Sun, 04 Oct 2015 — Download Documentation
Do you think that something on this page is wrong? Please file a bug report or add a note.
View this page in:

User Notes:

There are no user contributed notes for this page.