PEAR::getStaticProperty()

PEAR::getStaticProperty() – statikus tulajdonságok kezelése (package developer related)

Synopsis

require_once 'PEAR.php';

mixed &PEAR::getStaticProperty ( string $class , string $var )

Description

Ha van egy részben/teljesen statikus osztályunk, és statikus tulajdonságokra van szükségünk, ezzel a metódussal szimulálhatjuk őket. A metódusokban járjunk el a következőképpen:

<?php
$myVar 
= &PEAR::getStaticProperty('myVar');
?>

Referenciát kell használnunk, egyébként nem fog működni!

Parameter

  • string $class - az osztály neve, ahol meghívjuk a getStaticProperty() függvényt

  • string $var - az elérni kívánt változó neve.

Return value

mixed - Referencia a változóra. Ha a változó nem létezik, automatikusan inicializálva lesz NULL értékkel.

Example

A getStaticProperty() használata

<?php

require_once 'PEAR.php';

class 
myClass {

function 
setValue$set
{
 
$foo = &PEAR::getStaticProperty('myClass'"foo");
 
$foo $set;
}

function 
view()
{
 print 
PEAR::getStaticProperty('myClass'"foo");
}

}

myClass::setValue('value = foo');
myClass::view();
?>

A fenti kódrészlet kimenete:

value = foo
Deconstructor (package developer related) (Previous) shutdown függvény beállítása statikus osztályokra (package developer related) (Next)
Last updated: Sun, 29 Nov 2015 — Download Documentation
Do you think that something on this page is wrong? Please file a bug report or add a note.
View this page in:

User Notes:

There are no user contributed notes for this page.